Hazırlık Muafiyet

Hazırlık Muafiyet

Hazırlık Muafiyet

Günümüzde 203 Üniversitenin neredeyse tamamına yakınında Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunmaktadır. Üniversiteyi kazanan öğrenciler, alan derslerine başlamadan önce İngilizce bilgi seviyesini belirlemek üzere STS sınavına alınırlar. Üniversitelerin birçoğunda öğrenciler sınavda aldıkları nota göre; Başlangıç Düzeyi, Orta-alt düzey, Orta düzey gibi seviyelere yerleştirilerek fakültelerine geçmek için gerekli seviyeye gelene kadar İngilizce eğitimi görürler. Yeterlilik sınavında gereken puanı alan öğrenciler ise bir yıl hazırlık okumadan fakültelerine başlarlar ve yaşıtlarına göre bir yıl önce mezun olarak hayatlarına bir yıl erken başlama şansını kazanırlar. Hazırlık sınıfını geçemediği için okulla ilişiği kesilen ve istediği okul ve bölümde okuyamayan binlerce öğrenci olduğu gerçeği de unutulmamalıdır. Yukarıda bahsedilen sebepler doğrultusunda, kısa bir süre alınacak İngilizce eğitiminin hayatlarımıza pozitif bir dokunuş yapacağını söylemek yanlış olmaz. 

Dershanemizde Yeterlilik ve Hazırlık geçme sınavına yönelik 6-8 kişilik sınıflarda eğitim verildiği gibi bire bir eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.