YÖK-Dil

YÖK-Dil

Yüksek Lisans, Doktora ve Doçentlik başvurularında yabancı dil yeterliliği için  zorunlu olan bir sınavdır. YÖKDİL Sınavı, YÖK Başkanlığı eşgüdümünde Anadolu ve Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenmektedir. YDS sınavının geçerlilik taşıdığı üniversitelerin %90’ında YÖK-DİL puanı da geçerlidir.

Dershanemizde YÖK-DİL’e yönelik 6-8 kişilik sınıflarda eğitim verildiği gibi bire bir eğitim alma imkanı da sunulmaktadır.