Genel İngilizce

Genel İngilizce

Genel İngilizce

Günümüzde Birleşmiş Milletlere üye yaklaşık iki yüz devlet bulunmaktadır. Bu ülkelerde konuşula dil sayısı ise BM verilerine göre sekiz bin’dir. Küreselleşme ile birlikte ülkeler arasında sınırların kalktığı, rekabetin hızlandığı, iletişim araçlarının gelişmesiyle anında dünyanın en uzak bölgesi ile iletişim kurulduğu bilinmektedir. Böyle bir dünyada yabancı dil öğrenmenin gerekliliği ve zorunluluğu yadsınamaz. Yaklaşık sekiz bin dilin konuşulduğu dünyamızda iletişimin sağlanabilmesi için de ortak bir dilin konuşulması kaçınılmazdır. Bu ortak dilde ağırlıklı olarak İngilizcedir. Bu nedenle öğrenilecek ilk dilin İngilizce olacağını düşünmek yanlış olmaz. İngilizcenin yanında Almanca, Fransızca, Rusça ve Çince’nin de öğrenilmesi bireylere daha çok iş imkanı ve fırsatlar sunacaktır.

 

21. yüzyılda en az bir yabancı dil bilmenin önemi gerçekten çok büyüktür. Günümüzde insanların hayatlarını normal ölçülerde sürdürebilmesi için en az bir yabancı dili öğrenmesi ve bilgisayarı da bir meslek olarak değil edineceği herhangi bir mesleğin gereği olarak bilmesi gerekir. Yabancı dillerden gelme kelimeler günlük hayatımızın hemen her alanında bizi etkileyen ve karşımıza çıkan terimlerdir. Gençler arasındaki konuşmalarda yabancı bir kelime mutlaka duyarız. Televizyonda haberleri, dizileri veya programları seyrettiğimizde yabancı bir kelime ya da ifade ile karşılaşırız. Günlük hayatta ya da tatile gittiğimiz turistik yerlerde mutlaka yabancı dilde bir tabela görürüz. Yabancı bir dilin toplum hayatımıza girmesi ve onu etkilemesi kaçınılmazdır. Eğer kapılarımızı gelişime ve değişime kapatma gayreti içerisine girer, kendimizi dış dünyadan tamamen soyutlarsak kendi kabuğumuzu kıramayız ve gelişen dünyanın çok gerisinde kalırız. Yaşımız ve mesleğimiz ne olursa olsun dünya genelinde yaygın bir kullanım alanı olan İngilizceyi öğrenmek yaşantımıza sosyal, kültürel ve ekonomik olarak büyük kazanımlar sunacaktır.


Dershanemizde 6-8 kişilik sınıflarda genel İngilizce eğitimi verildiği gibi bire bir eğitim alma imkânı da sunulmaktadır.