Kurucudan Mesaj

Kurucudan Mesaj

Kurucudan Mesaj

Birebir Eğitim Modeli Neden Önemlidir?

     Hayatımızın merkezine koyduğumuz çocuklarımız doğumundan kısa sayılabilecek bir süre sonra; kreş, ana sınıfı, anaokulu vb. eğitim kurumları ile tanışmaktadır. Çocukluğunu doyasıya yaşayamadan, birkaç sene sonra çocuklarımız, sayısız – sınırsız etütlerle-derslerle-testlerle başarı kazanabileceği düşünülen bir birey haline NEDEN gelir? Çünkü bilimsel ve teknolojik alanda yaşanan gelişmeler tüm dünyada eğitimin önemini artırmış ve buna bağlı olarak eğitim sistemlerini de derinden etkilemiştir. Çocuklarının,  bu sürece dahil olmadığı takdirde akademik başarıya ulaşmasının zor olacağını düşünen velilerimiz bu düşüncelerinde  haksız da sayılmazlar.

     Burada önemli olan çocuklarımızın fiziki ve psikolojik anlamda radikal değişimler geçirdiği bu süreç içerisinde, sistemli ve disiplinli çalışılmaya istekli olması konusunda gerekli sabrın gösterilmesi ve bilgilendirilmenin yapılması gerekir ki; tam bu noktada eğitimcilere büyük görev ve sorumluluk düşmektedir. Eğitici olarak her öğrencinin beklentileri ve ihtiyaçlarının farklı olduğu ve bu ihtiyaç ve beklentileri karşılamanın yolunun da o bireyi tanımak ve anlamaya çalışmaktan geçtiği inancındayız. Farklı sosyo-ekonomik çevrelerden gelen öğrencilerin farklı zeka, beceri, yeterlilik, duygusal altyapı, gelişim aşaması, öğrenme seviyesine sahip olduğu dikkate alınmalıdır.

     Bu nedenle, kurumumuzda; eğitimin merkezinde “ÖĞRENCİ” vardır ve “her öğrenci için standart bir eğitim” düşüncesi ve programlarının ötesine geçilerek, öğrencilerin bireysel farklılarına daha fazla hitap eden birebir eğitim modeli uygulamaktayız. Bu çerçevede öğrencilerimize geleneksel edilgen öğrenmeden etkin öğrenmeye,  öğrenmeyi öğretmeye, seviyesi aynı olan küçük gruplarla ve/veya birebir öğrenmeye yönelik eğitim modeli uygulanmaktadır.

Kilit sözcük: Karşılıklı Anlayış