Matematik

Matematik

Metematik dersinin yaşamdaki kullanımı açısından ne derece önemli olduğu bilinse de, yapılan araştırmalardan öğrencilerin büyük çoğunluğu tarafından sıkıcı, karmaşık ve soyut bir ders olarak görüldüğü anlaşılmaktadır. Öğrencilerde bu düşüncelerin oluşmasına neden olan birçok faktör olabilir. Örneğin; matematiğin, kendine özgü simge ve sembolleri temsil etmesi, karmaşık bir dil kullanması da bu faktörlerden bazılarıdır. Bu nedenle matematik öğretmenlerinin öğrencilerde oluşan bu olumsuz kanaati düzeltmek için önce matematiği öğrencilerine sevdirmesi gerekmektedir. Bu açıdan bakıldığında öğretmenlerin sahip olduğu nitelikler ve sergiledikleri performanslar öğrenme sürecini büyük oranda etkilemektedir. Öğretmenlerin, öğrencilerin akıl yürütme becerilerini geliştirebilme, çıkarımlar ve genellemeler yaptırma, akıl yürütmeyi yaşamda ve diğer derslerde kullandırma gibi konuları öğretebilecek bilgi ve birikime sahip olması gerekir.

Kurumumuzda görevli matematik öğretmenleri, bu ilkeler çerçevesinde matematiksel formülleri öğretmeden önce matematiğin neden gerekli olduğunu, matematiğin yaşamlarının çeşitli boyutlarında nasıl kullanacaklarını anlatarak matematiği sevmelerini önceler.